Rekisterinpitäjä

JW-Myynti
PL 27
20101 TURKU
Puh. 0400-531043


Rekisterin nimi

JW-Myynti verkkokaupan asiakasrekisteri


Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan silloin, kun sinua informoidaan verkkokaupan uusista tuotteista tai muista JW-Myynti verkkokaupan asioista. Emme luovuta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ainoastaan tilausvaiheessa antamasi tiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden käytön ja asiakaspalvelun yhteydessä. Palvelutietoa kerätään asiakkaan käyttäessä palveluita. Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös ulkoisista tietolähteistä.


Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta JW-Myynnin ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, sekä väärinkäytösten ehkäisyssä ja selvittämisessä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

JW-Myynnin hallinnoiman verkkokaupan tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus ja käytettävyys varmistetaan parhain mahdollisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan JW-Myynnin ennalta määrittämän henkilön toimesta.


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:


JW-Myynti
PL 27
20101 TURKU